პარტნიორი


UCC GROUP-ი საქმიანობს სამი ძირითადი მიმართულებით: კონსალტინგი, კონფერენციების და ღონისძიებების ორგანიზება, შემომავალი ტურები


კონსალტინგი - სრულფასოვანი კონსულტაცია ქართველი და უცხოელი ექსპერტების მიერ.


კონფერენციებისა და ღონისძიებების ორგანიზება - ერთ სივრცეში დაგეგმილი ღონისძიება, კონფერენცია თუ სემინარი.


შემომავალი ტურები - ტურისტული მარშრუტები, კავკასიის სამ რეგიონში - საქართველო, აზერბაიჯანი, სომხეთი.


UCC GROUP-ი აქტიურად თანამშრომლობს არაერთ საერთაშორისო ორანიზაციასთან და გავლენიან კერძო კომპანიასთან. UCC GROUP-ი, ცნობილი ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციის ასოციაცია „ქართული ფუნდამენტი“/ჯორჯიან ფაუნდეიშენ - ის შვილობილი კომპანიაა, რომელიც ბოლო 10 წლის განმავლობაში წარმატებულ თანამშრომლობას და პარტნიორობას ახორციელებდა ისეთ ორგანიზაციებთან, როგორიცაა: USAID; Project Hope Foundation; Heart to Heart International; Direct Relief International; Equilibre Izrael; Counterpart Foundation; USDA; AMCOR-Georgia; OSCE; IOM; UNFPA; UNHCR 

 

UCC © - 2013
Created by LEMONS